Ordonanta 4 din 1995

din 20/01/1995
Versiune actualizata la data de 16/03/2009

privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura@

___________
@Text actualizat la data de 16.03.2009. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 85/1995 publicata in MOF nr. 213 din 19/09/95
– Legea nr. 26/2006 publicata in MOF nr. 198 din 02/03/2006
– O.G. nr. 41/2007 publicata in MOF nr. 592 din 28/08/2007
– Legea nr. 28/2009 publicata in MOF nr. 158 din 13/03/2009.

– A se vedea art. 7, pct. 8 din O.G. nr. 41/2007 care prevede urmatoarele: „In cuprinsul ordonantei sintagma «de uz fitosanitar» si sintagma «fitosanitare» se inlocuiesc cu sintagma «de protectie a plantelor», sintagma «din grupele I si a II-a de toxicitate» se inlocuieste cu sintagma «clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T)», sintagma «din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate» se inlocuieste cu sintagma «clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fara clasificare de periculozitate» iar sintagma «inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara» se inlocuieste cu sintagma «unitatea fitosanitara».”

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. g) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 2. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 3. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 4. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 5. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 6. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 7. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 8. – Fabricarea in Romania a unor produse de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei, fiind produse in vederea exportului, se poate face numai in baza unei autorizatii speciale eliberate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
Art. 9. – Publicitatea de orice fel, prin orice mijloace, pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei este interzisa.
Art. 10. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 11. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 12. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 13. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 14. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 15. – Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) au regimul produselor reglementate cu strictete, in care scop:
a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea si utilizarea lor vor fi inregistrate/autorizate numai persoanele juridice care dispun de persoane calificate, confirmate prin certificatul de atestare profesionala, cu pregatire in domeniul agricol/biologic/biochimic sau silvic, de nivel superior ori de nivel mediu, precum si de mijloacele necesare depozitarii, manipularii si utilizarii in siguranta a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor, a animalelor si de poluare a mediului inconjurator, precum si pentru protejarea albinelor;@
b) fabricantii, importatorii, comerciantii, distribuitorii si utilizatorii autorizati sa desfasoare activitati cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra, in mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa-si desfasoare activitatea;
c) sunt interzise comercializarea, distribuirea si utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre persoane fizice, precum si de catre persoane juridice neinregistrate/neautorizate;
d) utilizatorii autorizati pentru folosirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) se vor inregistra la unitatile fitosanitare si inspectoratele teritoriale de munca, care au obligatia sa notifice aceasta la inspectoratele judetene pentru protectia muncii, agentiile judetene pentru protectia mediului si la inspectoratele judetene de politie in a caror raza teritoriala acestia urmeaza sa isi desfasoare activitatea;@
e) la distribuirea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T), fabricantii, importatorii si distribuitorii inregistrati au obligatia sa ceara cumparatorului certificatul de inregistrare (pentru comercianti si distribuitori), iar utilizatorului autorizatia de utilizare, sa le verifice valabilitatea si sa le inregistreze intr-un registru special de evidenta a distribuirii acestor produse, potrivit autorizatiilor eliberate. Registrele de evidenta se sigileaza si paginile se numeroteaza de catre unitatile fitosanitare.@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. 7, pct. 1 din O.G. nr. 41/2007.
– Lit. a) si d) au fost modificate prin art. 7, pct. 1 din O.G. nr. 41/2007, astfel cum a fost modificat prin art. I, pct. 5 din Legea nr. 28/2009.

Art. 16. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. 7, pct. 2 din O.G. nr. 41/2007.

Art. 17. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. 7, pct. 2 din O.G. nr. 41/2007.

Art. 18. – Prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar si producatorii agricoli persoane juridice pot redistribui cantitatile excedentare de produse de uz fitosanitar pe care le detin, in limitele termenelor de valabilitate a acestora, dupa cum urmeaza:
a) produsele de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate, numai utilizatorilor autorizati sa lucreze cu astfel de produse, potrivit prevederilor prezentei ordonante;
b) celelalte produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, la toti utilizatorii, persoane juridice sau fizice, numai pentru utilizare proprie, fiind interzisa recomercializarea acestora.
Art. 19. – (1) Utilizarea produselor de uz fitosanitar se poate face numai in scopurile pentru care au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare, cu normele si recomandarile prevazute in tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pentru silvicultura.
(2) In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.@
(3) Pot efectua tratamente fitosanitare, la solicitarea producatorilor agricoli si a detinatorilor de terenuri cu vegetatie forestiera, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care detin autorizatie pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar.
(4) Prestatorii de servicii fitosanitare care obtin dreptul de utilizare si a produselor din grupele I si a II-a de toxicitate, potrivit dispozitiilor art. 15, se vor inregistra la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judetene de politie in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, potrivit art. 15 lit. b) si d).
(5) Producatorii agricoli, persoane juridice, care au nevoie si de produse din grupele I si a II-a de toxicitate, pot cumpara si utiliza aceste produse numai daca solicita si daca obtin autorizatia de utilizare, potrivit art. 15.
(6) Pot fi autorizati sa cumpere si sa utilizeze produse de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate numai producatorii agricoli, persoane juridice, si prestatorii de servicii fitosanitare, care intrunesc conditiile prevazute la art. 15 lit. a).
___________
@Alin. (2) a fost modificat prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 85/1995.

Art. 20. – Producatorii agricoli, persoane juridice, care au mijloacele necesare si personal calificat, atestat prin certificat de atestare profesionala, eliberat nominal, in urma examenului, de catre inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, se pot autoriza si ca prestatori de servicii fitosanitare, cu respectarea dispozitiilor legale si a prevederilor prezentei ordonante. De aceste prevederi pot beneficia si unitatile silvice, pentru terenurile cu vegetatie forestiera.
Art. 21. – Asistenta tehnica operativa in domeniul fitosanitar pentru producatorii agricoli, cu precadere pentru producatorii din sectorul privat care nu dispun de pregatire profesionala adecvata, revine inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, precum si specialistilor de la centrele agricole comunale, prin:
a) informarea din timp a producatorilor agricoli asupra agentilor biologici de daunare specifici fiecarei culturi, precum si asupra masurilor de prevenire si combatere, in functie de rezerva biologica existenta si de evolutia factorilor climatici;
b) orientarea producatorilor agricoli asupra necesarului de produse de uz fitosanitar pe care acestia urmeaza sa-l comande comerciantilor autorizati;
c) controlul starii fitosanitare a culturilor si recomandarea masurilor de prevenire si combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor, in concordanta cu prevederile buletinelor de avertizare emise de catre statiile de prognoza si avertizare teritoriale;
d) indrumarea producatorilor agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu pesticide, respectiv manipularea produselor, prepararea solutiilor, reglarea masinilor si a aparatelor de tratat, executia calitativa a tratamentelor, inclusiv asupra normelor obligatorii privind protectia muncii si protectia mediului;
e) organizarea periodica a instruirii teoretice si practice a producatorilor agricoli, cu privire la protectia fitosanitara a culturilor.
Art. 22. – (1) Efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor se va face numai la avertizare, prin buletinele de avertizare emise de serviciile de prognoza si avertizare din teritoriu, sau, in lipsa acestora, prin instiintare facuta de specialistii fitosanitari, inclusiv prin mass-media.
(2) Producatorii agricoli, persoane fizice si juridice, care executa cu forte si cu mijloace proprii tratamentele fitosanitare, precum si prestatorii de tratamente fitosanitare vor solicita inregistrarea lor la serviciile de prognoza si avertizare din teritoriu pentru a obtine buletinele de avertizare necesare efectuarii tratamentelor fitosanitare.
(3) Serviciile de prognoza si avertizare din subordinea inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara emit, gratuit, buletinele de avertizare pe care le expediaza centrelor agricole teritoriale, prestatorilor de servicii fitosanitare si, in masura posibilitatilor, producatorilor agricoli, in vederea informarii operative a tuturor producatorilor agricoli asupra oportunitatii tratamentelor fitosanitare, a mijloacelor si a conditiilor in care se pot executa.
(4) Cheltuielile aferente emiterii buletinelor de avertizare se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
(5) Pentru silvicultura, tratamentele de combatere a daunatorilor se aplica pe baza lucrarilor de depistare si de prognoza intocmite anual de filialele silvice, verificate si aprobate de Regia Autonoma a Padurilor „Romsilva”.
Art. 23. – (1) Fabricantii, importatorii si comerciantii poarta raspunderea pentru calitatea produselor furnizate, in conformitate cu dispozitiile legale.
(2) Este interzisa crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare. Detinatorii de produse de uz fitosanitar sunt obligati sa asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alti utilizatori, in limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
(3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei exercita, prin laboratoare autorizate, controlul calitatii produselor de uz fitosanitar de fabricatie interna si din import. Controlul reziduurilor produselor de uz fitosanitar in soluri, in furaje, in ape, in produse agroalimentare de origine vegetala si animala se exercita de catre laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Sanatatii si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
Art. 24. – (1) Prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligati sa respecte toate instructiunile, normele tehnice si metodologice care reglementeaza depozitarea, manipularea si efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar si raspund de calitatea si eficienta tratamentelor efectuate.
(2) Controlul si expertiza calitatii acestor servicii se fac de catre personalul de specialitate al inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, precum si de alte persoane imputernicite de autoritatile agricole competente, din proprie initiativa sau la solicitarea producatorilor agricoli.
(3) Nici un producator agricol sau detinator de teren cu vegetatie forestiera, persoana fizica sau juridica, nu poate fi obligat la plata unor servicii fitosanitare pe care nu le-a solicitat sau pentru care nu si-a dat acordul prealabil. Fac exceptie actiunile de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi pentru plantele agricole si vegetatia forestiera si pentru care serviciile agricole teritoriale sau unitatile silvice dispun masuri speciale de combatere, la solicitarea serviciilor de prognoza si avertizare ale inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara si ale organelor silvice.
Art. 25. – (1) Fabricantii, importatorii, comerciantii si distribuitorii de produse fitosanitare sunt obligati sa-si organizeze mijloacele necesare recuperarii ambalajelor revalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisa stocarea acestora la producatorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat.
(2) Producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligati sa returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de continut, in conditiile stabilite cu furnizorii, care au obligatia de a le reprimi, in vederea recuperarii.
(3) Este interzisa utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate.
(4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de catre utilizatorii produselor, imediat dupa golire, in conformitate cu instructiunile inscrise pe ele de catre furnizor.
(5) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Sanatatii, impreuna cu celelalte ministere, vor elabora si vor propune reglementarile necesare introducerii, pana la 31 decembrie 1995, a siglei de mediu pentru ambalaje si a taxei pentru nerecuperarea ambalajelor refolosibile.
Art. 26. – (1) Semintele tratate cu produse de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate sunt supuse acelorasi dispozitii, de stricta reglementare. Este interzisa comercializarea acestora catre persoane fizice sau juridice neautorizate. Tratarea semintelor cu produse din grupele I si a II-a de toxicitate, de catre persoane fizice sau juridice neautorizate, este interzisa.
(2) Producatorii agricoli pot solicita efectuarea insamantarilor cu seminte tratate cu pesticide din grupele I si a II-a de toxicitate, prin prestatorii de servicii autorizati.
Art. 27. – In scopul reducerii riscului de impact asupra sanatatii oamenilor si a animalelor, precum si pentru protectia albinelor si a mediului inconjurator, sunt interzise:@
a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate in agricultura si silvicultura;
b) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, cat si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, in perioada infloritului. Unele tratamente se pot face numai in cazuri deosebite, cu aprobarea si sub controlul inspectoratului judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, al filialei silvice si al agentiei judetene pentru protectia mediului;
c) tratamentele cu produse a caror remanenta depaseste timpul de pauza stabilit pentru punerea in consum a produselor recoltate;
d) vanzarea si punerea in consum a produselor agricole recoltate fara respectarea timpului de pauza stabilit de autoritatile competente sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar peste limitele maxime admise;
e) efectuarea de tratamente cu produse fitosanitare interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate, stabilite de autoritatile competente;
f) utilizarea oricarui produs fitosanitar in alte scopuri decat cele pentru care a fost omologat;
g) efectuarea de tratamente cu produse ale caror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise in soluri, in ape, in furaje si in produsele agroalimentare.
___________
@Partea introductiva a fost modificata prin art. unic, pct. 3 din Legea nr. 85/1995.

Art. 28. – Autoritatile agricole vor introduce masuri adecvate stimularii interesului producatorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate si evitarea utilizarii abuzive a produselor de uz fitosanitar.
Art. 29. – Abrogat.@
___________
@Articolul a fost abrogat prin art. unic din Legea nr. 26/2006.

Art. 30. – (1) Responsabilitatea organizarii asistentei fitosanitare pentru toti producatorii agricoli pe teritoriul tarii, in conformitate cu dispozitiile legale, revine Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Padurilor „Romsilva” prin filialele silvice ale acesteia.
(2) In fiecare judet, inspectoratul judetean pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara exercita atributiile de autoritate teritoriala fitosanitara care controleaza respectarea dispozitiilor legale referitoare la desfasurarea actiunilor fitosanitare si gestionarea produselor de uz fitosanitar pe intreg teritoriul judetului, in agricultura si silvicultura, precum si in alte sectoare ce utilizeaza produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate si de organizare a activitatii. Autoritatile silvice, cele pentru sanatate si pentru mediu controleaza dispozitiile prezentei ordonante in conformitate cu atributiile pe care le au.
(3) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, institutie bugetara in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, organizeaza si indruma metodologic reteaua de prognoza-avertizare si carantina fitosanitara, exercita controlul calitatii produselor de uz fitosanitar, din productia interna si din import, organizeaza si conduce controlul fitosanitar vamal. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara autorizeaza si indruma metodologic laboratoarele pentru controlul calitatii produselor de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara.
(4) Pe masura dotarii tehnico-materiale, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara va efectua controlul reziduurilor din produsele de origine vegetala, va autoriza si va indruma metodologic laboratoarele pentru controlul reziduurilor de produse de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara.
(5) Agentii economici care desfasoara activitati cu produse de uz fitosanitar – fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori, utilizatori – sunt obligati sa furnizeze informatiile solicitate de inspectoratele judetene pentru protectia plantelor si carantina fitosanitara, la termenele si in conditiile stabilite, cu respectarea limitelor privind secretul profesional si comercial, referitoare la aceste activitati.
Art. 31. – Constituie contraventii la normele privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de protectie a plantelor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de la 100 de lei la 2.000 de lei:
a) nerespectarea obligatiilor ce revin detinatorilor de terenuri agricole pentru mentinerea culturilor agricole intr-o stare fitosanitara corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;@
b) nereturnarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre producatorii agricoli si prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor si neefectuarea operatiei de clatire de trei ori a ambalajului dupa utilizarea produsului;
c) ridicarea de la furnizori cu buna stiinta a unor produse de protectie a plantelor necorespunzatoare sub aspectul calitatii si al ambalarii;
d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fara respectarea instructiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor si conditiile de efectuare a tratamentelor;
e) refuzul de a permite accesul autoritatilor in locurile in care se efectueaza controlul, precum si refuzul pentru ridicarea probelor de analiza;
2. cu amenda de la 1.500 de lei la 4.500 de lei:
a) refuzul de a permite efectuarea actiunilor de prevenire si combatere a unor boli, daunatori si buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potentialul de daunare, constituie agenti deosebit de periculosi, de catre unitatile fitosanitare;
b) publicitatea pentru produse de protectie a plantelor care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul Romaniei;
c) prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor fara autorizatie pentru prestari de servicii;
d) utilizarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) fara autorizatie de utilizare;
e) tratarea si comercializarea de samanta tratata cu produse clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) de catre/si la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate/ neinregistrate, precum si detinerea si utilizarea de astfel de samanta de catre persoane fizice sau juridice neautorizate;
f) refuzul din partea operatorilor economici care desfasoara activitati cu produse de protectie a plantelor – fabricanti, importatori, comercianti, distribuitori si utilizatori – de a transmite informatiile solicitate de catre unitatea fitosanitara;
g) comercializarea de produse de protectie a plantelor fara etichete, cu etichete necorespunzatoare sau in ambalaje neautorizate;
h) neprezentarea operatorilor economici inregistrati/autorizati pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) in vederea inregistrarii la unitatile fitosanitare si la inspectoratele teritoriale de munca;@
i) netinerea evidentei operatiunilor cu produse de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) intr-un registru special si necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de catre fabricanti, importatori si comercianti inregistrati;
3. cu amenda de la 3.000 de lei la 7.000 de lei si confiscarea marfii:
a) punerea in vanzare a produselor agricole recoltate inainte de expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament;
b) comercializarea produselor de protectie a plantelor cu termen de garantie expirat sau in afara parametrilor omologati. Cheltuielile rezultate in urma efectuarii analizelor de laborator se suporta de catre comercianti;
c) utilizarea in agricultura si in silvicultura a produselor de protectie a plantelor neomologate;
d) punerea in consumul animalelor sau al populatiei a semintelor tratate cu produse de protectie a plantelor sau a subproduselor obtinute prin prelucrarea acestor seminte;
e) utilizarea ambalajelor de produse de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost destinate;
4. cu amenda de la 4.000 de lei la 8.000 de lei:
a) comercializarea produselor de protectie a plantelor fara certificat de inregistrare;
b) vanzarea produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate;
c) depozitarea produselor de protectie a plantelor, precum si a materialului semincer tratat in spatii neautorizate sau cu nerespectarea conditiilor de depozitare;
d) nerecuperarea ambalajelor de la produsele de protectie a plantelor de catre fabricanti, importatori, comercianti si distribuitori;
e) crearea de stocuri de produse de protectie a plantelor peste nevoile de utilizare;
f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) si a celor pentru care exista reglementari nominale privind interzicerea utilizarii cu mijloace avio;
g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, precum si la cele care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, in perioada infloritului, fara aprobare;
h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise in zonele de protectie a apelor, de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate;
i) utilizarea produselor de protectie a plantelor in alte scopuri decat cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub forma de momeli toxice sau pentru braconaj;
j) deversarea pe sol sau in ape a solutiilor de produse de protectie a plantelor ramase neutilizate, precum si a apelor de spalare a utilajelor, echipamentelor si a ambalajelor de produse de protectie a plantelor.@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. 7, pct. 3 din O.G. nr. 41/2007.
– Lit. a) a pct. 1 si lit. h) a pct. 2 au fost modificate prin art. 7, pct. 3 din O.G. nr. 41/2007, astfel cum a fost modificat prin art. I, pct. 6 din Legea nr. 28/2009.

Art. 32. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat, dupa caz, de catre politia fitosanitara organizata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, de personalul imputernicit de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de Ministerul Sanatatii, precum si de Ministerul de Interne. Contraventiile prevazute la art. 31. alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. c), d), i) si alin. (4) lit. a), b), c), i) si j) se constata si se aplica si de catre ofiterii si subofiterii de politie.@
(2) Amenzile contraventionale se aplica persoanelor fizice si juridice.
(3) Contraventiilor prevazute la art. 31 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.@
(4) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.@
___________
@Prima propozitie a alin. (1) a fost modificata prin art. unic, pct. 4 din Legea nr. 85/1995.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. 7, pct. 4 din O.G. nr. 41/2007.
– Alin. (4) a fost introdus prin art. 7, pct. 5 din O.G. nr. 41/2007.

Art. 33. – Anularea sau suspendarea pe o perioada cuprinsa intre 1 si 6 luni a certificatului de inregistrare, a autorizatiei de utilizare si a autorizatiei de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor se face de catre emitent in urmatoarele situatii:
a) cand aceasta este ceruta de catre personalul imputernicit cu atributii de control din partea unitatii fitosanitare, agentiei judetene pentru protectia mediului, inspectoratului judetean de politie, inspectoratului teritorial de munca si a altor unitati competente;@
b) in cazul savarsirii repetate, in decurs de 2 ani, a uneia dintre contraventiile prevazute la art. 31;
c) cand certificatul de inregistrare, autorizatia de utilizare si autorizatia de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor au fost obtinute pe baza unor informatii false care au indus in eroare;
d) cand detinatorul certificatului de inregistrare, autorizatiei de utilizare si al autorizatiei de prestari de servicii cu produse de protectie a plantelor nu anunta emitentul, in termenul prevazut, ca in documentatia depusa la inregistrare/autorizare au intervenit modificari.@
___________
@Articolul a fost modificat prin art. 7, pct. 6 din O.G. nr. 41/2007.
– Lit. a) a fost modificata prin art. 7, pct. 6 din O.G. nr. 41/2007, astfel cum a fost modificat prin art. I, pct. 7 din Legea nr. 28/2009.

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 34. – Fabricantii, importatorii, comerciantii, prestatorii de servicii si utilizatorii de produse de uz fitosanitar care produc, importa, comercializeaza, distribuie, presteaza servicii si utilizeaza produse de uz fitosanitar vor solicita autorizarea, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.
Art. 35. – (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor dispune ca, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, toate produsele de uz fitosanitar degradate si neidentificate, existente in depozitele unitatilor agricole si silvice, sa fie colectate si depozitate, in conditii de siguranta, pana la gasirea solutiilor de distrugere a acestora.
(2) Masura prevazuta la alin. (1) se va aplica si de catre Ministerul Industriilor, pentru stocurile de produse de uz fitosanitar deteriorate, existente in unitatile producatoare.
(3) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Industriilor, prin organele lor de specialitate si prin unitatile de cercetare subordonate, vor analiza si vor propune, pana la 1 august 1995, masuri tehnice si economice de neutralizare si de distrugere a stocurilor de produse de uz fitosanitar degradate.
Art. 36. – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu alte autoritati si cu agentii economici interesati, vor elabora masuri pentru:
a) interzicerea fabricarii in tara a produselor mercurice, de uz fitosanitar, incepand cu data de 1 ianuarie 1995 si a utilizarii lor pe teritoriul tarii, incepand cu data de 15 noiembrie 1995;
b) interzicerea utilizarii pentru tratamente pe sol a pulberilor de prafuit pe baza de insecticide organoclorurate, incepand cu data de 1 iunie 1995. Producerea acestor insecticide in tara, in scopul exportului, va fi analizata de autoritatile centrale pentru sanatate si mediu pana la data de 31 decembrie 1995, cand vor lua o decizie pe care o vor comunica fabricantilor interesati;
c) punerea sub regim de stricta reglementare a tuturor produselor care exercita un impact negativ asupra calitatii produselor agroalimentare, sanatatii oamenilor, animalelor si mediului.
Art. 37. – Termenii de specialitate in intelesul prezentei ordonante sunt definiti in anexa la prezenta ordonanta.
Art. 38. – (1) Ministrul agriculturii si alimentatiei va stabili, prin ordin, continutul urmatoarelor documente:
a) Abrogat;@
b) Abrogat;@
c) autorizatia pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate;
d) autorizatia pentru prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar;
e) Abrogat;@
f) certificatul de atestare profesionala a specialistilor angajati de agentul economic pentru activitatea de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate;
g) certificatul de atestare profesionala a specialistilor angajati de agentul economic pentru activitatea de prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar;
h) Abrogat;@
i) Abrogat;@
j) cerere pentru obtinerea autorizatiei de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I si a II-a de toxicitate;
k) cerere pentru obtinerea autorizatiei de prestari de servicii cu produse de uz fitosanitar.
(2) Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei impreuna cu formularele tip vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
___________
@Lit. a) si b) au fost abrogate prin art. unic din Legea nr. 26/2006.
– Lit. e), h) si i) au fost abrogate prin art. 7, pct. 7 din O.G. nr. 41/2007.

Art. 39. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante orice dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
–––––
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Valeriu Tabara
Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul sanatatii,
Iulian Mincu

Bucuresti, 20 ianuarie 1995.
Nr. 4.

ANEXĂ

DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizati in prezenta ordonanta

1. Produs de uz fitosanitar: orice produs din categoria celor definite la pct. 2 si 3, conditionat si ambalat in vederea prezentarii, vanzarii si utilizarii.
2. Pesticid: orice substanta chimica sau combinatie de substante chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide si altele asemenea, care se utilizeaza in agricultura si in silvicultura pentru tratamente fitosanitare ce vizeaza prevenirea si combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in culturile agricole, in plantatiile pomicole si viticole, in paduri, pasuni si fanete, precum si pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor de depozitare a produselor agricole.
3. Alte produse de uz fitosanitar: produse ce se utilizeaza ca regulatori de crestere si fructificare a plantelor, produse pentru tratarea pre si postrecolta a fructelor in scopul prevenirii deteriorarii acestora pe timpul transportului sau al depozitarii; adjuvanti la utilizarea pesticidelor; produsele cu efect atractant (capcane feromonale, fago si chromoatractive) si repelent; biopreparatele pe baza de microorganisme, virusuri si cele pe baza de insecte entomofage, precum si alte asemenea mijloace care au ca scop cresterea vigorii si rezistentei, tratarea bolilor neparazitare, reglarea dezvoltarii si fructificarii plantelor, ameliorarea starii lor fitosanitare si a recoltelor.
4. Substanta activa: componenta sau componentele biologic active care intra in compozitia unui produs de uz fitosanitar.
5. Formulare – conditionare: operatiuni prin care substanta activa se prelucreaza sub forma de produs utilizabil – pulberi de prafuit, pulberi pentru tratarea semintelor, pulberi umectabile, emulsii, suspensii, solutii, granule etc. – prin adaugarea unor componente organice sau anorganice cu rol diluant sau adjuvant.
6. Fabricare: obtinerea, prin instalatii si prelucrari speciale, de substante active, formularea acestora sub forma de produse utilizabile si ambalarea lor in scopul prezentarii si comercializarii.
7. Reambalare: transferul unui produs dintr-un ambalaj comercial in altul, in general mai mic, pentru vanzare ulterioara.
8. Fabricant – producator: societate sau organizatie autorizata, din sectorul public sau privat, a carei activitate consta in fabricarea de substante active, formularea lor sub forma de produse utilizabile si ambalarea sau reambalarea acestora in scopul prezentarii si comercializarii spre utilizare in agricultura si in silvicultura.
9. Comercializare: ansamblul de activitati autorizate pentru promovarea comerciala a produselor – inclusiv publicitatea, relatiile publice si serviciile de informare, distribuire si vanzare pe piata interna sau externa.
10. Comerciant: persoana juridica autorizata care se ocupa de comercializarea produselor de uz fitosanitar, inclusiv de importul, exportul si distribuirea interna a acestora.
11. Furnizor: firma din sectorul public sau privat, autorizata sa fabrice si/sau sa comercializeze produse de uz fitosanitar, inclusiv cele autorizate pentru importul si distribuirea produselor pe piata interna.
12. Distribuire: ansamblu de operatiuni prin care produsele de uz fitosanitar sunt dirijate de fabricanti, importatori sau de comercianti intermediari autorizati spre utilizatorii de pe piata interna, prin circuitele comerciale legale.
13. Redistribuire: operatiune care este permisa a se face numai intre utilizatori pentru vanzarea-cumpararea cantitatilor de produse in limitele termenelor lor de valabilitate, care depasesc nevoile proprii de utilizare.
14. Omologare: procedura prin care autoritatile nationale competente aproba utilizarea pe teritoriul tarii a produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor, in agricultura si in silvicultura, dupa examinarea datelor stiintifice prezentate de fabricanti si de autoritatile stiintifice proprii, competente, care atesta ca produsul este eficient pentru utilizarile prevazute si nu prezinta sau prezinta riscuri acceptate pentru sanatatea umana si animala sau pentru mediul inconjurator.
15. Utilizatori: orice persoana fizica sau juridica care intra in posesia unui produs de uz fitosanitar pentru a-l utiliza in scopul pentru care a fost omologat, in special producatorii agricoli si silvici, precum si prestatorii de tratamente fitosanitare.
16. Protectia utilizatorilor: ansamblu de norme, instructiuni tehnice, mijloace, masuri, informatii si atentionari ce trebuie asigurate de autoritatile fitosanitare, fabricanti, comercianti si personalul sanitar pentru utilizarea corecta a produselor de uz fitosanitar fara riscuri asupra utilizatorilor.
17. Produse reglementate cu strictete: produse a caror fabricare, comercializare si utilizare este reglementata cu strictete, pe motive toxice si/sau ecologice.
18. Autoritati competente: organisme guvernamentale insarcinate sa reglementeze fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar, sa organizeze si sa exercite controlul asupra respectarii legislatiei in acest domeniu.