Ordonanta de urgenta 19 din 2012

din 16/05/2012
Versiune actualizata la data de 01/01/2013

privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale

___________
@Text actualizat la data de 01.01.2013. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 182/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 25/10/2012.
– O.U.G. nr. 84/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/12/2012.

Luand in considerare faptul ca salariile si alte drepturi de care beneficiaza angajatii din sectorul bugetar au fost diminuate prin Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, iar prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice s-a aprobat recuperarea partiala a acestor diminuari,
avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 872 din 25 iunie 2010 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, prin care aceasta constata ca masura de restrangere a unor drepturi ale personalului bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul initial al acestor drepturi,
tinand cont de preocuparea Guvernului de asigurare a unei majorari prudente a salariilor personalului din sectorul bugetar, astfel incat sa se asigure revenirea la nivelul salariilor in plata in luna iunie 2010,
intrucat, potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, nu se pot promova acte normative care conduc la cresterea cheltuielilor de personal sau a pensiilor in sectorul bugetar cu mai putin de 180 de zile inainte de expirarea mandatului Guvernului, in conformitate cu art. 110 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – (1) Cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se majoreaza in doua etape, astfel:
a) cu 8%, incepand cu data de 1 iunie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
b) cu 7,4%, incepand cu data de 1 decembrie 2012, fata de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
(2) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare, de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se majoreaza potrivit alin. (1), in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(3) Cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, care se stabileste in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, se majoreaza potrivit alin. (1), in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.
(4) In cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.
___________
*) Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, in anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.

Art. 2. – (1) Pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, care in anul 2012 are salariile stabilite potrivit art. 4 alin. (3) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1), fara a depasi nivelul stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.
(2) Pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea primului-ministru si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale carui contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.
Art. 3. – (1) Cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b), alin. (4) si la art. 13 lit. b) si c) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1).
(2) Incepand cu luna iunie 2012, cuantumul drepturilor prevazute la art. 14 din Legea nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 2,3% fata de cuantumul aflat in plata in luna mai 2012, fara a depasi nivelul in vigoare in luna iunie 2010.
___________
*) Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, in anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.

Art. 4. – Cuantumul drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1), fara a depasi nivelul in vigoare in luna iunie 2010.
___________
*) Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, in anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.

Art. 5. – Incepand cu luna iunie 2012, contributia lunara de care beneficiaza personalul neclerical angajat in unitatile ce apartin cultelor religioase din Romania se majoreaza potrivit art. 1 alin. (1), fara a depasi nivelul in vigoare in luna iunie 2010.
___________
*) Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, in anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012.

Art. 6. – Personalul din institutiile publice care a intrat sub incidenta Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, si ale carui venituri de natura salariala nu au fost diminuate potrivit Legii nr. 118/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, nu beneficiaza de majorarile salariale prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 7. – (1) In anul 2012, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (2) al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se pot acorda premii, in conditiile legii, sportivilor si colectivelor tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale, elevilor care au obtinut distinctii la olimpiadele si concursurile internationale pe obiecte de invatamant, precum si profesorilor care i-au pregatit pe acestia.
___________
*) Potrivit art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012, prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, se aplica in mod corespunzator si in anul 2013.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si sportivii si colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la competitiile de nivel olimpic in anul 2008 si care nu au fost premiati, pana la aceasta data, la nivelul cuantumului maxim al sumelor care le puteau fi acordate de cluburile sportive de care apartin.

___________
Art. 7. – a fost modificat prin linia din Lege nr. 182/2012 incepand cu 28.10.2012.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu

Bucuresti, 16 mai 2012.
Nr. 19.