Ordonanta de urgenta 56 din 2007

din 20/06/2007
Versiune actualizata la data de 31/07/2011

privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

___________
@Text actualizat la data de 31.07.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
– Legea nr. 134/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 10/07/2008.
– Legea nr. 157/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 28/07/2011.

Avand in vedere ca prin infiintarea Oficiului Roman pentru Imigrari, pe langa atributiile pe care aceasta institutie le are in domeniul migratiei, azilului si integrarii sociale a strainilor, aceasta a preluat de la Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse competentele in ceea ce priveste eliberarea documentelor care atesta dreptul la munca al strainilor pe teritoriul Romaniei,
tinand cont de transferul de competente dintre cele doua institutii, pentru a nu se crea sincope in gestionarea problematicii in domeniu, respectiv reglementarea dreptului de sedere si a dreptului de munca ale strainilor pe teritoriul Romaniei,
intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.
Art. 2. – In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si notiunile folosite au urmatoarele semnificatii:
a) strain – persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

b) autorizatie de munca – documentul oficial eliberat in conditiile legii, care da dreptul titularului sa fie incadrat in munca sau detasat in Romania la un singur angajator si pe o singura functie;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

c) lucrator permanent – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pe baza unui contract individual de munca la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
d) lucrator stagiar – strainul incadrat in munca, a carui prezenta pe teritoriul Romaniei este strict determinata in timp si are drept scop imbunatatirea pregatirii profesionale si a cunostintelor lingvistice si culturale;
e) lucrator sezonier – strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata, care nu poate depasi 6 luni intr-un interval de 12 luni;
f) lucrator transfrontalier – strainul incadrat in munca in localitatile de frontiera de pe teritoriul Romaniei si care se intoarce in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana in zona de frontiera a unui stat care are frontiera comuna cu Romania, in care isi are domiciliul si al carui cetatean este;
g) lucrator detasat – strainul calificat, angajat al unei persoane juridice straine, care poate sa desfasoare activitate pe teritoriul Romaniei in urmatoarele situatii: este detasat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania; este detasat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei;
___________
Litera g) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

h) personal cu calificare speciala – profesorii universitari, cercetatorii si personalul stiintific care desfasoara in Romania o activitate academica sau o activitate de cercetare in cadrul universitatilor, institutiilor de educatie si cercetare, autoritatilor si institutiilor din sistemul administratiei publice centrale;
___________
Litera h) a fost modificata prin punctul 1. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

i) angajator – persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul in Romania ori sucursala, filiala, agentia sau reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
___________
Litera i) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

j) loc de munca inalt calificat – locul de munca al unei persoane care in scopul exercitarii unei activitati salariate, reale si efective, in beneficiul sau sub coordonarea altei persoane, este platita si are competente adecvate si specifice necesare, demonstrate prin calificari profesionale superioare;
___________
Litera j) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

k) calificari profesionale superioare – calificarile atestate prin prezentarea calificarilor din invatamantul postliceal sau superior ori prin documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale, ca urmare a unei experiente profesionale cu un nivel de cunostinte comparabil cu calificarile din invatamantul postliceal ori superior, cu relevanta in profesia sau sectorul specificat in contractul de munca ori in oferta ferma de angajare;
___________
Litera k) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

l) calificare din invatamantul postliceal sau superior – orice diploma, certificat sau alt titlu oficial de calificare emisa/emis de catre o autoritate competenta, prin care se atesta absolvirea unui program de invatamant postliceal ori superior;
___________
Litera l) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

m) programe de invatamant postliceal sau superior – serie de cursuri, cu durata de minimum 3 ani, urmate dupa absolvirea invatamantului liceal si furnizate de o institutie de invatamant recunoscuta de catre statul in care aceasta se gaseste;
___________
Litera m) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

n) lucratorul inalt calificat – strainul titular al unei Carti albastre a Uniunii Europene.
___________
Litera n) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 3. – (1) Strainii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei la angajatori care functioneaza in mod legal, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetateni romani, ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidenti permanenti pe teritoriul Romaniei;
b) indeplinesc conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, solicitate de angajator potrivit legislatiei in vigoare;
c) fac dovada faptului ca sunt apti din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeaza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;
d) se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului;
e) angajatorii au achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 3. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

f) angajatorul sa desfasoare efectiv activitatea pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca.
___________
Litera f) a fost introdusa prin punctul 2. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

g) angajatorul sa nu fi fost sanctionat anterior pentru munca nedeclarata sau angajare ilegala.
___________
Litera g) a fost introdusa prin punctul 4. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplica strainilor care indeplinesc functia de administrator intr-o societate comerciala cu participare straina, in situatia in care este o singura persoana numita in aceasta functie, daca strainul desfasoara activitatea in calitate de sportiv profesionist, in conditiile existentei unei dovezi ca a desfasurat activitate similara in alta tara, solicitantilor autorizatiei pentru lucratorii sezonieri, solicitantilor autorizatiei de munca nominale, pentru lucratorii transfrontalieri, precum si strainilor posesori ai unui permis de sedere in scop de studii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 4. – (1) Autorizatia de munca se elibereaza, la cererea angajatorului, de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, daca se constata indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) angajatorul prezinta documentele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta pentru fiecare tip de autorizatie de munca prin care dovedeste ca desfasoara o activitate legala in Romania, ca nu are datorii la bugetul de stat pe ultimul trimestru si ca a facut o selectie legala;
b) strainul indeplineste conditiile speciale de pregatire profesionala, experienta in activitate si autorizare, este apt din punct de vedere medical sa desfasoare activitatea respectiva, nu are antecedente penale si se incadreaza in contingentul anual aprobat prin hotarare a Guvernului, precum si conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 8 alin. (1) lit. b)-d), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu completarile ulterioare.
(2) Autorizatia de munca se elibereaza in vederea admiterii pe teritoriul Romaniei si pentru prelungirea dreptului de sedere pe perioade de cel mult un an.
(3) Autorizatia de munca se elibereaza si strainilor care:
a) provin din state cu care Romania are incheiate acorduri, conventii sau intelegeri de desfiintare a vizelor pentru trecerea frontierei in acest scop sau pentru care Romania a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor;
b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor in Romania;
c) beneficiaza de drept de sedere temporara in scop de studii si solicita incadrarea in munca in baza unui contract individual de munca cu timp partial, cu program de maximum 4 ore pe zi;
d) sunt detasati pe teritoriul Romaniei.
(4) Autorizatia de munca nu se acorda strainilor care in ultimii 2 ani au avut un drept de sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale si nu au respectat planul de afaceri prevazut la art. 43 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu completarile ulterioare.
___________
Art. 4. a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 5. – Pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din Romania, fara autorizatie de munca, urmatoarele categorii:
a) strainii titulari ai dreptului de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei;
b) strainii al caror acces pe piata muncii din Romania este reglementat prin acorduri, conventii sau intelegeri bilaterale incheiate de Romania cu alte state, daca aceasta posibilitate este stabilita prin textul acordului, conventiei sau intelegerii;
c) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;
d) strainii care desfasoara activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii si patrimoniului national;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

e) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
f) strainii care sunt numiti sefi de filiala, reprezentanta sau de sucursala pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana in acest sens;
g) strainii membri de familie ai cetatenilor romani;
h) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat;
___________
Litera h) a fost modificata prin punctul 7. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

i) solicitantii de azil, dupa expirarea unei perioade de un an de la data depunerii cererii de azil, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;
___________
Litera i) a fost introdusa prin punctul 8. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

j) strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.
___________
Litera j) a fost introdusa prin punctul 8. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 6. – (1) Tipurile de autorizatii de munca ce pot fi acordate strainilor sunt urmatoarele:
a) autorizatia de munca pentru lucratorii permanenti – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau determinata, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate;
b) autorizatia de munca pentru lucratorii detasati – da dreptul titularului sa presteze munca, pentru o perioada de maximum un an la un interval de minimum 5 ani, in baza deciziei de detasare de la un angajator persoana juridica straina la un angajator persoana juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate. In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, perioada pentru care lucratorul detasat desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei poate fi prelungita in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de acestea;
c) autorizatia de munca pentru lucratorii sezonieri – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru o perioada de cel mult 6 luni intr-un interval de 12 luni, neputand fi prelungit in vederea ocuparii unui loc de munca de alta natura;
d) autorizatia de munca pentru lucratorii stagiari – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe teritoriul Romaniei pentru efectuarea unui stagiu in vederea obtinerii unei calificari profesionale;
e) autorizatia de munca pentru sportivi – da dreptul sportivilor profesionisti sa fie incadrati in munca la un singur angajator roman, al carui obiect principal de activitate il constituie desfasurarea de activitati sportive, pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni;
f) autorizatia de munca nominala – da dreptul titularului sa presteze activitati sezoniere, daca acesta a desfasurat anterior activitati in baza unei autorizatii de munca pentru lucratorii sezonieri, la acelasi angajator de pe teritoriul Romaniei, si care a respectat obligatia de a parasi teritoriul Romaniei la expirarea duratei contractului individual de munca anterior, potrivit conditiilor impuse prin lege;
g) autorizatia de munca pentru lucratorii transfrontalieri – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca pe baza contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de pana la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridica din Romania ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din Romania a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute la art. 2 lit. f).
h) autorizatia de munca pentru lucratorii inalt calificati – da dreptul titularului sa fie incadrat in munca, pe baza unui contract de munca valabil, incheiat pe o perioada de cel putin un an, la o persoana fizica sau juridica din Romania, pe un loc de munca inalt calificat.
___________
Litera h) a fost introdusa prin punctul 9. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(2) In temeiul prevederilor acordurilor, conventiilor sau intelegerilor internationale la care Romania este parte, autorizatiile de munca pot fi eliberate sau prelungite in conditiile si situatiile prevazute in mod expres de catre acestea.
Art. 7. – (1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de urmatoarele documente:
a) certificatul de inmatriculare de la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie si in original;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 10. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca nu s-au operat cereri de inscriere de mentiuni referitoare la existenta unei hotarari judecatoresti definitive pentru savarsirea de infractiuni de catre asociatul unic sau, dupa caz, de asociati, in legatura cu activitatea pe care o desfasoara sau la declararea starii de faliment;
c) scrisoarea prin care se atesta bonitatea angajatorului, eliberata de banca la care acesta are deschis contul;
d) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala angajatorul isi are sediul social, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat, la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii;
___________
Litera d) a fost modificata prin punctul 10. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

e) adeverinta eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, cu privire la forta de munca disponibila pentru locul de munca vacant comunicat de angajator potrivit dispozitiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 10. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

f) fisa postului, organigrama cu precizarea functiilor ocupate si vacante;
g) dovada publicarii anuntului pentru ocuparea postului vacant intr-un cotidian de larga circulatie;
h) copia procesului-verbal intocmit in urma selectiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
i) curriculum vitae al strainului, care sa contina si declaratia pe propria raspundere a acestuia ca este apt din punct de vedere medical pentru a fi incadrat in munca si ca are cunostinte minime de limba romana;
___________
Litera i) a fost modificata prin punctul 10. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

i1) cazierul judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine sau resedinta;
___________
Litera i1) a fost introdusa prin punctul 11. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

j) atestatul de recunoastere a studiilor necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania;
___________
Litera j) a fost modificata prin punctul 3. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

j1) atunci cand este cazul, documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene a calificarii profesionale necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca;
___________
Litera j1) a fost introdusa prin punctul 12. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

k) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
___________
Litera k) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al strainului si, dupa caz, copia permisului de sedere in Romania;
m) doua fotografii tip 3/4 ale strainului.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii permanenti, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la alin. (1) lit. d)-m), precum si de urmatoarele documente:
a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b) dovada ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 8. Abrogat prin punctul 13. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.
Art. 9. – (1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d), i), l) si m), precum si de:
a) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si legalizat in conditiile legii;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii.
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 14. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii sezonieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) si m), precum si de:
a) copia actului de studii necesar pentru incadrarea in functia sau in meseria pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, tradus si legalizat in conditiile legii;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

b) copiile documentelor care atesta pregatirea profesionala obtinuta in afara sistemului de invatamant sau, dupa caz, care atesta experienta profesionala, traduse si legalizate in conditiile legii;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 9. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

c) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
d) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
e) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 15. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 10. – (1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca nominala, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b)-d), i), l) si m).
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de munca nominale, angajatorul persoana fizica va depune Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) si m), precum si de:
a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente;
b) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 11. – In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratorii stagiari, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e) si j)-m).
Art. 12. – In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru sportivi, angajatorul persoana juridica din Romania va depune a Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d), i), l) si m).
Art. 13. – (1) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata privind necesitatea incadrarii in munca a strainului, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) si h)-m).
(2) In vederea obtinerii autorizatiei de munca pentru lucratori transfrontalieri, angajatorul persoana fizica va depune la Oficiul Roman pentru Imigrari o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. d) si h)-m), precum si de:
a) copia actului de identitate si, dupa caz, a autorizatiei sau a altui document legal care atesta exercitarea unei activitati ori profesii independente.
b) dovezi ca dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 14. – Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii detasati, angajatorul, persoana juridica din Romania ori o reprezentanta, sucursala sau filiala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, va depune o cerere motivata, insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d), i)-k) si m), precum si de:
a) copia documentului valabil de trecere a frontierei;
b) copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din tara de origine, tradus si legalizat;
c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;
d) dupa caz, copia contractului comercial de prestari de servicii, inregistrat la organul fiscal competent teritorial.
___________
Art. 14. a fost modificat prin punctul 16. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 141. – Pentru obtinerea autorizatiei de munca pentru lucratorii inalt calificati, angajatorul, persoana juridica din Romania, va depune o cerere motivata insotita de documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d), i), l) si m), precum si de:
a) copia contractului de munca valabil sau a unei oferte ferme de angajare pe un loc de munca inalt calificat, de cel putin un an, care trebuie sa prevada ca salariul lunar ori anual este de cel putin 4 ori salariul mediu brut pe economie;
b) atestatul de recunoastere a studiilor, eliberat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in conditiile prevazute de legislatia in domeniu, sau diploma de studii, eliberata de institutii de invatamant acreditate in Romania, care face dovada obtinerii unei calificari din invatamantul postliceal sau superior necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, atat in cazul profesiilor reglementate, cat si in cazul profesiilor nereglementate;
c) atunci cand este cazul, documente care atesta obtinerea in Romania sau in alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experiente profesionale cu un nivel de cunostinte comparabil cu calificarile din invatamantul postliceal sau superior, a calificarii profesionale superioare necesare ocuparii functiei pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de munca, numai in cazul profesiilor reglementate.
___________
Art. 141. a fost introdus prin punctul 17. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 15. – (1) Cererea pentru eliberarea autorizatiei de munca se solutioneaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de obtinere a autorizatiei de munca, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile. Cererea de eliberare a autorizatiei de munca formulata de posesorul Cartii albastre a Uniunii Europene obtinuta intr-un alt stat membru se solutioneaza in termen de 15 zile de la data primirii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 18. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(2) Abrogat prin punctul 19. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.
(3) Autorizatia de munca este valabila pe toata perioada contractului individual de munca, cu norma intreaga, vizat de inspectoratul teritorial de munca, in situatia continuarii raporturilor de munca in aceeasi functie si la acelasi angajator, cu exceptia autorizatiei de munca pentru lucratori detasati, care este valabila un an de la data eliberarii.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 20. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(4) Abrogat prin punctul 21. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.
(5) Abrogat prin punctul 21. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.
(6) Abrogat prin punctul 21. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.
(7) Pentru strainii prevazuti la art. 4 alin. (3) lit. b) si c), in cazul mentinerii raporturilor de munca cu acelasi angajator, prelungirea autorizatiei de munca se va realiza cu prezentarea urmatoarelor documente:
a) contractul individual de munca din care sa reiasa continuarea raporturilor de munca cu angajatorul pentru care li s-a emis autorizatia de munca, vizat de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are sediul angajatorul, sau acordul scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata, in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat, sau dovada ca angajatorul persoana fizica dispune de venituri suficiente pentru plata salariului angajatului strain.
(8) Abrogat prin punctul 6. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.
(9) Daca raportul de munca al strainului inceteaza inainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberata autorizatia de munca, incadrarea in munca la alt angajator se poate face numai daca se obtine o noua autorizatie de munca, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b), c) si f). Cererea pentru eliberarea unei noi autorizatii de munca se va depune la formatiunea competenta teritorial a Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii incetarii raportului de munca.
___________
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(10) In cazul neacordarii autorizatiei de munca, Oficiul Roman pentru Imigrari, prin formatiunile sale teritoriale, are obligatia de a comunica in scris angajatorului motivele care au stat la baza acestei decizii.
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 22. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(11) Pentru eliberarea unei noi autorizatii de munca se vor depune la Oficiul Roman pentru Imigrari cererea si documentele prevazute la art. 7 si 11-13.
(12) Strainului posesor al unei autorizatii de munca obtinute in conditiile art. 4 alin. (3) lit. c), dupa finalizarea studiilor in Romania, i se elibereaza, la cererea angajatorului, o noua autorizatie de munca, fara a fi necesara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 7 alin. (1) si fara achitarea taxei prevazute la art. 20, cu conditia incheierii unui contract de munca cu norma intreaga, in specialitatea studiilor absolvite.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(13) Refuzul eliberarii autorizatiei de munca poate fi contestat la curtea de apel in a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala care a dispus aceasta masura, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
___________
Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

(14) In situatia in care angajatorul vacanteaza o alta functie, pentru care este selectat un angajat propriu, este necesara obtinerea unei noi autorizatii de munca, in conditiile legii.
___________
Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 23. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 16. – Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de munca poate fi depusa de orice persoana care are calitatea de reprezentant al angajatorului, in conditiile legii.
___________
Art. 16. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

Art. 17. – (1) Angajatorul are obligatia sa inregistreze contractul individual de munca incheiat in baza autorizatiei de munca la inspectoratul teritorial de munca, in termenul prevazut de lege.
(2) Angajatorul are obligatia sa inregistreze acordul scris al partilor cu privire la prelungirea valabilitatii contractului individual de munca pe durata determinata, incheiat cu un strain, la inspectoratul teritorial de munca competent, cu prezentarea permisului de sedere in scop de munca valabil sau a autorizatiei de munca valabile, in termen de 20 de zile de la eliberarea documentelor care atesta prelungirea autorizatiei de munca.
Art. 18. – (1) Angajatorul la care s-a dispus detasarea transmite inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul o comunicare privind detasarea salariatilor straini pentru al caror acces pe piata muncii din Romania este necesara autorizatia de munca, cu cel putin 5 zile anterioare inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de prima zi de activitate. Orice modificare a elementelor prevazute in comunicare se transmite inspectoratului teritorial de munca in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.
(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa cuprinda:
a) datele de identificare ale angajatorului la care s-a facut detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului;
b) datele de identificare ale angajatorului strain care face detasarea: denumirea, adresa completa, codul unic de inregistrare sau un alt numar de identificare a angajatorului, numele/denumirea, precum si adresa completa ale reprezentantului legal in Romania;
c) informatii privind detasarea: data la care incepe detasarea, scopul detasarii si durata acesteia;
d) lista persoanelor detasate: numele si prenumele acestora, functia/meseria, data nasterii, seria si numarul documentului de calatorie, cetatenia.
Art. 19. – (1) La propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste numarul de autorizatii de munca ce pot fi eliberate strainilor.
(2) In vederea elaborarii hotararii Guvernului prevazute la alin. (1):
a) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse elaboreaza lista ocupatiilor deficitare pe piata fortei de munca autohtona;
b) Oficiul Roman pentru Imigrari transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse situatia statistica a autorizatiilor de munca si a permiselor de sedere in scop de munca, precum si situatia cetatenilor Uniunii Europene care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente.
Art. 20. – (1) La eliberarea autorizatiei de munca, angajatorul va plati echivalentul in lei a 200 euro, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii. Pentru eliberarea autorizatiilor de munca acordate studentilor, precum si pentru autorizatia de munca pentru lucratorul sezonier, angajatorul va plati echivalentul in lei a 50 euro, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 134/2008 incepand cu 13.07.2008.

(2) Pe documentele prin care au fost achitate tarifele pentru eliberarea autorizatiei de munca, unitatile Trezoreriei Statului vor confirma, prin semnatura si stampila, incasarea sumelor respective in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului de stat.
Art. 21. – (1) Autorizatia de munca se anuleaza de Oficiul Roman pentru Imigrari in urmatoarele cazuri, in termen de 5 zile lucratoare de la:
a) solicitarea angajatorului ca urmare a incetarii din initiativa sa a raportului de munca cu strainul sau in cazul incetarii contractului individual de munca ca urmare a acordului partilor;
b) solicitarea angajatorului sau a strainului ca urmare a incetarii perioadei pentru a fost detasat in Romania;
c) solicitarea strainului ca urmare a incetarii raportului de munca din initiativa acestuia;
d) sesizarea organelor competente, potrivit legislatiei in vigoare, in cazul in care strainul a fost declarat indezirabil, i s-a anulat sau revocat dreptul de sedere in Romania ori in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditiile privind incadrarea in munca;
e) nereprezentarea angajatorului in vederea ridicarii autorizatiei de munca de la Oficiul Roman pentru Imigrari, in termen de 30 de zile de la data solutionarii cererii.
(2) Autorizatia de munca anulata se retine la Oficiul Roman pentru Imigrari, insotita de cererea de anulare si de documentele care atesta incetarea raporturilor de munca.
Art. 22. – (1) Pierderea autorizatiei de munca se comunica Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 3 zile de la data constatarii pierderii. In acelasi termen se comunica Oficiului Roman pentru Imigrari deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere in scop de munca.
(2) La cererea titularului, Oficiul Roman pentru Imigrari va elibera un duplicat al autorizatiei de munca pierdute, deteriorate sau distruse.
Art. 23. – Autorizatia de munca se pastreaza de catre angajat. Pentru a face dovada legalitatii incadrarii in munca a strainului, angajatorul trebuie sa detina o copie legalizata a autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, dupa caz.
(2) In cazul strainilor care pot fi incadrati in munca sau, dupa caz, pot presta munca la persoane fizice ori juridice din Romania, fara autorizatie de munca, angajatorul trebuie sa pastreze, cel putin pe durata perioadei de angajare, o copie a permisului de sedere sau a documentului de calatorie din care sa rezulte legalitatea sederii pe teritoriul Romaniei.
___________
Alineatul (2) a fost introdus prin punctul 24. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 24. – (1) Angajatorul care are incadrat in munca un strain caruia nu ii este necesara autorizatia de munca are obligatia de a comunica Oficiului Roman pentru Imigrari copia contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a inscrisurilor care atesta apartenenta la una dintre categoriile prevazute la art. 5 lit. g) si h), dupa caz.
(2) Angajatorul prevazut la alin. (1) are obligatia de a comunica Oficiului Roman pentru Imigrari, in termen de 10 zile, modificarea sau incetarea contractului individual de munca incheiat cu strainul caruia nu ii este necesara autorizatia de munca ori, dupa caz, incetarea detasarii acestuia.
Art. 25. – (1) La cererea autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate, Oficiul Roman pentru Imigrari, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, elibereaza autorizatia de munca fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) si e) strainilor care au o implicare directa si necesara in cadrul unor proiecte desfasurate in Romania, care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a tarii si determina un efect pozitiv de antrenare in economie.
(2) Strainilor prevazuti la alin. (1) nu le sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la limitarea in timp a valabilitatii autorizatiei de munca.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si strainilor care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au o implicare directa si necesara in cadrul unor proiecte desfasurate in Romania, care contribuie la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii economice a tarii si determina un efect pozitiv de antrenare in economie.
Art. 26. – Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) primirea la munca a unui strain fara autorizatie de munca sau permis de sedere in scop de munca, cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;
___________
Litera a) a fost modificata prin punctul 25. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

b) mentinerea unui strain in munca dupa expirarea autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, cu amenda de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare strain, fara ca amenda sa poata depasi 100.000 lei;
c) netransmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a comunicarii prevazute la art. 18 alin. (1) sau a modificarilor elementelor prevazute in aceasta comunicare, cu amenda de la 3.000 la 6.000 lei;
d) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) ori art. 24 alin. (1) sau (2), cu amenda de la 1.500 la 3.000 lei.
e) neindeplinirea obligatiilor angajatorului prevazute la art. 23, cu amenda de la 700 lei la 1.000 lei.
___________
Litera e) a fost introdusa prin punctul 26. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 261. – In cazurile in care se constata savarsirea de catre angajator a faptei prevazute la art. 26 lit. a) ori b), la sesizarea Oficiului Roman pentru Imigrari sau a inspectoratului teritorial de munca, autoritatile competente pot dispune, in conditiile legii, urmatoarele masuri:
a) pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare ori subventii publice, inclusiv din fonduri ale Uniunii Europene, pentru o perioada de pana la 5 ani;
b) interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;
c) recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor ori subventiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene, atribuite angajatorului, pe o perioada de pana la 12 luni inainte de constatarea faptei;
d) inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori a punctelor de lucru in care s-au savarsit respectivele fapte sau retragerea temporara ori definitiva a licentei de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.
___________
Art. 261. a fost introdus prin punctul 27. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 27. – (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 26 se fac de catre inspectorii de munca din cadrul Inspectiei Muncii, precum si de catre lucratorii Oficiului Roman pentru Imigrari.
(2) Prevederile alin. (1) si ale art. 26 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile art. 26 intra in vigoare la 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Art. 271. – (1) In fiecare caz in care se constata savarsirea unei fapte dintre cele prevazute la art. 26 lit. a) sau b), angajatorul este raspunzator pentru plata:
a) oricarei remuneratii restante datorate strainilor angajati ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
b) cuantumului tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca strainul ar fi fost angajat legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;
c) oricaror cheltuieli determinate de transferul platilor restante in tara in care strainul s-a intors de bunavoie sau a fost returnat.
(2) Atunci cand se constata ca fapta prevazuta la art. 26 lit. a) sau b) a fost savarsita de un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar vor fi considerati raspunzatori daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, solidar cu angajatorul, pentru a efectua platile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) si la art. 26 sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul.
___________
Art. 271. a fost introdus prin punctul 28. din Lege nr. 157/2011 incepand cu 31.07.2011.

Art. 28. – Sumele provenite din tarifele platite conform prevederilor art. 20, precum si cele provenite din amenzile prevazute la art. 26 se fac venit la bugetul de stat.
Art. 29. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 203/1999 privind permisele de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 1.873/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006.
Art. 30. – In cuprinsul actelor normative in vigoare, referirile la sintagma „permis de munca” se considera a fi facute la sintagma „autorizatie de munca”, in sensul prezentei ordonante de urgenta.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
–––––
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Bucuresti, 20 iunie 2007.
Nr. 56.