Numarul de stingatoare necesare pentru unele categoriile de constructii

Numarul de stingatoare necesare pentru unele categoriile de constructii.

clasa de incendii - stingatoare

clasa de incendii – stingatoare

Neconformitati legate de categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, achizitionarea in exces a stingatoarelor si precizari cu privire la numarului orientativ de stingatoare portative pentru unele categorii de constructii.


Mentionam ca societatilor comerciale li se ofera consultanta de specialitate in domeniul situatiilor de urgenta de servicii externe avand ca obiect de activitate securitatea si sanatatea in munca si sunt lipsite de profesionalism, care NU abordeaza toate componentele organizarii apararii impotriva incendiilor, au o calitate slaba a documentelor de organizare, sunt lipsite de realism, care de multe ori nu sunt adaptate la specificul operatorului economic, urmaresc un sablon generalist, copiate de pe internet
sau sunt copiate din documentele unor societati care sunt sub regimul proprietatii intelectuale fara drept de copiere si transmitere.
Categoriile de constructii care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu sunt stipulate in H.G. nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pe care o gasiti pe site-ul nostru la sectiunea

Legislatie:
Tipul si numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant si, pentru constructiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atributii specifice in apararea impotriva incendiilor a societatii comerciale, in functie de nivelul de risc de incendiu, tipul si cantitatea de material sau substanta combustibila/volumul de lichid combustibil din spatiul ce trebuie protejat.
1. Cladirile administrative:
– sedii ale administratiei publice centrale si locale;
– sedii de fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii si altele asemenea;
– sedii de birouri.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./300 mp.
Precizare:
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru birouri se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:
– stingatoarele cu pulbere trebuie sa aiba capacitatea/ incarcatura de minimum 6 kg;
– stingatoarele cu apa pulverizata/spuma trebuie sa aiba capacitatea/incarcatura de minimum 6 litri;
– stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de50 kg/l;
In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafatasub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor in perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.

2. Cladiri comerciale:
– comert alimentar si nealimentar;
– magazine generale;
– alimentatie publica (restaurante, braserii si altele asemenea);
– spatii si incaperi destinate serviciilor.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./200 mp.

Precizare:
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu a spatiilor si constructiilor pentru comert se asigura conform documentatiei tehnice, astfel:
– stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/ncarcatura de minimum 2,5 kg;
– stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
– stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
-stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50kg/l.
In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoar e de incendiu.
Se recomanda respectarea urmatoarelor valori ale distantelor si inaltimii de montare a stingatoarelor în perimetrul suprafetei protejate:
a) maximum 15 m, respectiv 20 m fata de cele mai importante focare de incendiu din clasele B si A;
b) maximum 1,4 m inaltime fata de pardoseala.

3. Cladiri de locuit (cu caracter de recomandare):
– blocuri de locuit;
– locuinte unifamiliale.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./nivel/apartament.

4.Cladiri civile cu functiuni mixte (comert, birouri,reuniuni)
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafat a desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1buc./300 mp.

Precizare:
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
– stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
– stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
– stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
– stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
a) In fiecare spatiu pentru birouri care are suprafata sub 200 m2/nivel se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu;
b) In spatiile pentru comert care au suprafata sub 200 mp se asigura dotarea cu cel putin doua stingatoare de incendiu.

5.Alte amenajari:
– circuri mobile;
– scene si tribune amenajate provizoriu in aer liber (pentru spectacole, mitinguri, competitii sportive etc.);
– studiouri de radio, televiziune, indeosebi cu public.
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./150 mp.

Precizare:
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
– stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
– stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
– stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
– stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.

6.Ateliere si spatii de intretinere si reparatii:
Numarul minim orientativ de stingatoare pe suprafata desfasurata pentru acest tip de constructii este de 1 buc./100 mp.

Precizare:
Dotarea minima cu stingatoare de incendiu pentru aceste spatii si constructii se asigura, astfel:
– stingatoarele cu CO2 sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 2,5 kg;
– stingatoarele cu pulbere sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 kg;
– stingatoarele cu apa pulverizata/spuma sunt cel putin de capacitate/incarcatura de minimum 6 litri;
– stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 50 kg/l.
Constructiile in care functioneaza ateliere de intretinere si reparatii se doteaza cu cel putin un stingator de incendiu portativ la o suprafata de 100 mp, dar minimum doua stingatoare pe nivel si nu mai putin de un stingator pe incapere.

Servicii de consultanta pentru aparare impotriva incendiilor si protectie civila, protectia muncii, si asistenta tehnica de specialitate.

Distribuie:

Comments are closed.