Plan de interventie

Intre documentele specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor pe care trebuie sa le emita o companie, un loc important il ocupa planul de interventie. Realizarea Planului de Interventie este obligatorie, pentru ca asigura desfasurarea in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventie in caz de urgenta.

Un plan de interventie va cuprinde urmatoarele elemente:

1. Datele de identificare ale operatorului economic/institutiei

• Denumirea;
• Sediul, numar de telefon, fax, e-mail;
• Profilul de activitate.

2. Planul general al operatorului economic/institutiei

– planul general se traseaza la scara si va contine urmatoarele elemente:

  • amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;
  • caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
  • retelele si sursele proprii de alimentare cu apa;
  • rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
  • retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
  • retelele de canalizare;
  • vecinatatile.