Planul de evacuare in caz de incendiu se poate achizitona de aici

Ce este planul de evacuare in caz de incendiu si cum poate fi obtinut, sunt intrebari de care ne vom ocupa in acest articol. Organizarea apararii si protectiei in caz de incendiu este o responsabilitate cunoscuta atat intre specialisti cat si intre angajatori, sau manageri ai companiilor.

Un plan de evacuare nu este dificil de realizat, constituind in schimb o veriga importanta in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor. Acestea pot fi diferite, in functie de tipul constructiei si de numarul de persoane aflate simultan in ea. Numarul de persoane este criteriul care duce la realizarea unei clasificari a tipurilor de planuri de evacuare. In acest fel, vom avea:

Plan de evacuare pe nivel

Acest tip de plan se va realiza atunci cand exista posibilitatea ca mai mult de 30 de persoane sa se afle simultan pe un anumit nivel.

Plan de evacuare pe incapere

Se va realiza in situatia in care in incaperea respectiva se afla simultan mai mult de 50 de persoane.

Plan de evacuare pentru fiecare incapere

Este destinat spatiilor pentru cazare si nu se tine cont de numarul de persoane din incapere.

Sunt cateva informatii, pe care in mod obligatoriu le cuprinde orice plan de evacuare, indiferent de tipul sau. Acestea sunt informatii referitoare la:

Identitatea firmei sau companiei: denumirea, sediul si datele de contact, profilul de activitate.
Planul general al operatorului economic

Elementele care se vor mentiona in planul general sunt refeitoare la: amplasarea cladirilor si depozitelor in incinta, caile de evacuare, acces si de interventie, precum si cele adiacente acestora, locul in care se vor aduna persoanele, in caz de incendiu si bineinteles, locul in care vor fi evacuate bunurile.

Modul de organizare a evacuarii persoanelor si a bunurilor

Aceasta este o sectiune importanta a planului de evacuare in caz de incendiu, in care se regasesc informatii referitoare la: totalitatea mijloacelor de alertare sau anuntare a persoanelor din incinta care au raspundere in evacuare in caz de incendiu, numele persoanelor care au atributii in dirijarea evacuarii persoanelor si a bunurilor pentru fiecare nivel in parte, ordinea in care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, in functie de vulnerabilitate si valoarea materiala a bunurilor. O alta precizare importanta, este referitoare la substantele periculoase si masurile ce trebuie adoptate pentru evacuarea acestora, atunci cand ele exista.

Organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor

Planul de evacuare in caz de incendiu, cuprinde schite intocmite pentru fiecare nivel in care este specificat numarul nivelului si numarul maxim de persoane, care se pot afla la un moment dat pe acel nivel. Se vor stabili, in mod obligatoriu, traseele pe care se va face evacuarea si se vor diferentia caile de evacuare a materialelor, cu scopul precis de a nu ingreuna interventia pompierilor. Ce masuri trebuie luate la evacuarea persoanelor precum si a materialelor care pot reprezenta pericol, sunt aspecte ce trebuie analizate, adoptate si specificate in planul de evacuare in caz de incendiu. Materialele care prezinta pericol sunt cele cu potential explozibil, sau diferite tipuri de recipiente pentru gaze, sau lichide sub presiune. Anumite mijloace de valoare materiala mare, care se deterioreaza usor la temperatura, vor fi mentionate pentru a avea prioritate la evacuare. Materialele si mijloacele necesare pentru efectuarea evacuarii in caz de incendiu, vor fi si ele mentionate in plan, precum si numarul acestora si locul unde pot fi gasite. In baza schitei nivelului sau incaperii, toate traseele de evacuare, prin usi, coridoare si case de scari, sau scari exterioare, vor fi marcate cu verde.

Foarte important este ca dupa ce a fost realizat, planul de evacuare in caz de incendiu, sa fie afisat pe fiecare nivel, in locurile cu vizibilitate mare, pe coridoare si usile din interior, in asa fel incat toate persoanele sa poata avea acces la acesta.

Usor de realizat, planul de evacuare in caz de incendiu este o masura fundamentala in activitatea de prevenire si stingere a incendiilor, care odata realizat, contribuie la adoptarea unui comportament eficient inntr-o eventuala situatie critica.

Pentru a obtine planul de evacuare in caz de incendiu, rapid si complet, click aici. Specialistii nostrii va vor raspunde prompt la toate solicitarile pe care le aveti.

Distribuie:

Comments are closed.