Elaborare de documentații și studii pentru in vederea obținerii de  autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu

  • Formular de solicitare
  • Raport de amplasament
  • Bilanț de mediu
  • Proiect de program pentru conformare

Elaborare documentații și studii pentru obținerea Avizelor / Acordurilor de mediu:

  • Evaluări de mediu pentru planuri și programe cu efecte semnificative asupra mediului;
  • Memorii tehnice pentru toate tipurile de investiții;
  • Studii de evaluare a impactului asupra mediului.

Elaborare documentații și studii pentru autorizarea activităților cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

  • Fișe de prezentare si declarație;
  • Bilanțuri de mediu;
  • Studii de evaluare a riscului.

Suna acum la OHSAS EXPERTS pentru obtinere Autorizatie de Mediu.