Protectie civila

Protectie civila: reprezinta procesul de obtinere a planului de protejare civila, conform Legii nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008. Este o componenta a sistemului securitatii nationale si reprezinta un ansamblu integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit Legii 481/2004, cu scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a dezastrelor si protejarii populatiei, bunurilor & mediului.

Protectia civila presupune:

1. pregatirea populatiei si a salariatilor;

2. pregatirea serviciilor voluntare sau private pentru situatii de urgenta;

3. pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului de specialitate.

Categoriile pentru care asiguram consultanta:

1. companiilor;
2. institutiilor statului pe problema de protejare civila.

Pentru ambele categorii coordonam intreaga activitate de prevenire, protectie si interventie in situatii de urgenta si protejarea civila, precum si organizarea restabilirii capacitatii de interventie a serviciului de urgenta voluntar sau privat pentru situatii de urgenta la incheierea misiunilor specifice.