Securitatea si sanatatea in munca in pentru serviciile de urgenta

Serviciile de urgenta private au urmatoarele obligatii:

Servicii de SSM si PSI

Servicii de SSM si PSI

 

Sa solicite de la persoanele fizice si juridice date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;

Serviciile de urgenta private au obligatia sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

Sa propuna persoanelor in drept oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor;

Serviciile de urgenta private au obligatia sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;

Sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;

Sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;

Sa intre in locuintele persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege; daca se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimtamantul nu este necesar.

Serviciile de urgenta private au obligatia sa poarte mereu uniforma, echipament de protectie adecvat si insemne distinctive.

Uniforma si echipamentul de protectie sunt acordate in mod gratuit personalului responsabil cu serviciile de urgenta private de catre administratorul sau conducatorul institutiei.

Pentru oferta completa de servicii PSI – SU si de Protectia Muncii accesati pagina Contact sau sunati la numarul de telefon 0740.195.951. Dosar complet in 30 de zile, instructaj periodic eficient, evaluri de riscuri SSM – 0740.195.951

Distribuie:

Comments are closed.