Prevenire si stingere incendii

Solicita Oferta PSI:

[vc_message]Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 de lei la 5.000 de lei neindeplinirea de catre administrator a obligatiei de a asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu, potrivit art. 44, alin. IV., lit. d) din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.[/vc_message]

Asiguram servicii complete de PSI pentru toate domeniile de activitate in Bucuresti si Ilfov

[vc_custom_heading text=”Serviciile PSI fac parte din obligatia oricarei societati ce desfasoara activitatea intr-un punct de lucru. Apelati la OHSAS Experts!”]

In calitate de conducator al unei institutii/agent economic, aveti obligatia legala:

  • de a identifica riscurile de incendiu;
  • de a asigura precum masurile de aparare impotriva incendiilor.

Aceasta obligatie trebuie respectata atat in fazele de cercetare, proiectare si executie a constructiilor si amenajarilor de orice tip, echipamentelor, utilajelor si instalatiilor tehnologice, cat si pe intreaga lor durata de existenta.

Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limita prestabilit, denumit risc de incendiu acceptat.

[vc_message]Metoda de evaluare a riscului de incendiu va fi aleasa in functie de:

– faza in care se afla sistemul supus evaluarii, care poate fi de proiectare, executie, exploatare sau postutilizare
– de destinatia sistemului supus evaluarii, care poate fi civila, de productie, mixta.

Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevazute in anexa nr. 2 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007.[/vc_message][vc_round_chart stroke_width=”2″ values=”%5B%7B%22title%22%3A%22Fabrici%20de%20vopsele%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Depozite%20electronice%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D” title=”Topul mediilor unde s-au intamplat cele mai multe incendii”]

In functie de gravitatea consecintelor incendiului si de limitele de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu, astfel:

1. Domeniul riscului neglijabil, care este asociat:

– inceputurilor de incendiu;
– incendiilor cu consecinte de gravitate neglijabila, si foarte rare
– incendiilor cu probabilitate redusa, respectiv foarte redusa de producere.

2. Domeniul riscului acceptabil, care este asociat:

– incendiilor minore frecvente;
– incendiilor minore cu probabilitate ridicata de producere si
– incendiilor majore sau cu consecinte de gravitate ridicata, dar cu probabilitate mica si foarte mica de producere.

3. Domeniul riscului inacceptabil, care este asociat:

– incendiilor majore posibile sau cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijata.

Modelul grafic privind incadrarea riscului de incendiu in domeniul acceptabil este prevazut in anexa nr. 5 la Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul nr. 210/2007 emis de ministrul internelor si reformei administrative si publicat in M.Of. nr. 360 din 28 mai 2007