Categoriile de construcţii care necesită dotarea cu sprinklere

Categoriile de construcţii care necesită dotarea cu sprinklere

7.1.        Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu şi încăperilor, cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigură la:

a) clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/mp;

b) clădiri înalte cu excepţia locuinţelor şi foarte înalte indiferent de destinaţie;

c) platouri de filmare amenajate şi închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate, cu arii mai mari de 150 mp, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;

d) încăperile din clădirile civile subterane în care densitatea sarcinii termice depăşeşte 840 Mj/mp;

e) clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 Mj / mp;

f) clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare cu risc mare şi foarte mare de incendiu cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp ;

g) depozitele cu stive, în condiţiile SR EN 12845;

i) parcaje subterane de tip P1, P2, P3 şi P4 definite potrivit prevederilor reglementării tehnice specifice, precum şi la cele supraterane închise cu mai mult de 3 niveluri şi mai mult de 100 de autoturisme.

j) clădiri şi compartimente de incendiu administrative sau pentru cultură, cu aria construită mai mare de 1250 mp şi densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/mp,

Distribuie:

Comments are closed.